Velkommen til oss

Din utgivelse billigst til leser

UTGIVER

LESER

Vi er Norges største på plastpakking, adressering og utsendelse av magasiner.

Fra 1.jan 2020 så er vi også hoveddistribusjonspartner for Helthjem i Norge. Dette kommer både store og små utgivere til gode fordi vi har de beste portoprisene og driver rasjonelt. Om du er liten eller stor vil du alltid få din egen prosjektleder her hos oss som følger din produksjon fra A til Å.

VELKOMMEN TIL OSS. VI HJELPER DEG Å NÅ DINE MÅL.

Vi er en bedrift som hjelper deg som utgiver med å optimalisere distribusjon av dine trykksaker med vår maskinpark og 150 ansatte.

Store som små

Vi samarbeider med de forskjellige posttilbydere i det nordiske postmarkedet og sørger for at abonnent og adresselister blir sortert og sendt med best egnet distributør.
Lundeby Mailing hjelper i dag blant annet store kunder som Aller og Bonnier med distribusjon av alt fra blader til vervepremier.

vår Service

Vi har de beste avtaler med Bring, PostNord og HeltHjem og flere som daglig henter / leverer paller, pakker og magasiner.

Prosjektledelse

Din egen prosjektleder her hos oss sørger for at alt av materie, filer samt datoer overholdes etter avtale

Portooptimalisering

I Norge/Norden har det blitt flere tilbydere innen porto/distribusjon, vår jobb er å ha oversikt over deres forskjellige betingelser og finne den beste løsningen for deg som utgiver

Plastpakking/adressering

Lundeby Mailing har 12 produksjonslinjer som til sammen kan plastpakke/adressere over 100.000 magasiner pr time. Flere linjer har mulighet for selektiv pakking av bilag og magasiner til dine abonnenter.

Distribusjon

Lundeby Mailing sørger for henting og levering etter kundens ønsker. Vi har gode avtaler med Bring / Postnord som daglig henter og leverer paller, pakker og magasiner hos oss.

våre tjenester

Hjelper deg med gjennomføringen

Lundeby Mailing hjelper trykkerier, reklamebyråer/mediebyråer og forlag i hele Norden med distribusjon av blader og magasiner. Vår maskinpark er stor og dette sikrer deg at vi kan påta oss nær sagt alle oppdrag innen vårt segment og få jobben gjort raskt og kostnadseffektivt.

Portooptimalisering

For å spare tid og penger, er det ofte et ønske om å dele opplag til ulike distributører. Vi har lang erfaring og den rette programvaren for å adressere og sende ut dine trykksaker med hvem du måtte ønske. Om det er Helt Hjem, Bring, Postnord, Citymail, Posten i Sverige, Finland, Danmark eller Norge, kan vi adressere og sortere i henhold til gitte retningslinjer for å sikre optimal portorabatt.

Selektiv pakking

Om du ønsker å distribuere forskjellige bilag ut fra gitte segmenteringer (aldersgrupper, geografi etc.), er dette noe vi kan pakke i en strøm på våre pakkemaskiner for å oppnå beste porto. Vårt pakkeri er det eneste i Norge som kan håndtere mange versjoner av det samme bilaget i en strøm.

Plastpakking

Vi har 9 plastpakkelinjer som kan produsere i formatene A6 til A3 med opptil 6 bilag. Vi produserer på 2 skift, og kan ta både små og store jobber på kort varsel.

Miljøfolie

Vi tilbyr alle typer miljøfolie som er tilgjengelig på markedet i dag.
Se for øvrig: Miljøfolie

Adressering

Vi har 3 rene adresseringslinjer i tillegg til adressering på plastpakkelinjene.Disse kan ta alt fra enkeltark til tykke bøker i alle formater. Det er mulighet for strekkoder, EA-koder og enkel grafikk. Adresseringen fungerer på lakkerte omslag, folie og plast.

Digital/Giroprint

Vi har avansert programvare for behandling av variable data. Vi printer opp til A3 med mange ulike variabler. Giro med individuell KID er det mest vanlige

Konvoluttering

Med 4 automatiske konvolutteringslinjer har vi god kapasitet og mange muligheter. Maskinene kan stikke inn opptil 6 vedlegg + ytterkonvolutt. Vi produserer alle formater mellom C4 og E6/5 (DL). Vi kan også adressere rett på konvolutt eller laserprinte brev og giroer med variabel data for vinduskonvolutt.

Eskepakking

Vår automatiske eskepakkemaskin har en kapasitet på 1500 esker i timen. Vi kan pakke 12 forskjellige elementer i eskene. Maskinen kan behandle esker ned til 2 cm i høyden, hvilket tilfredsstiller Postens portobestemmelser.

jonA-cirkel
Kontakt
+47 934 44 063

Lundebyveien 5, N-1878 HÆRLAND, NORGE

SEND ET SPØRSMÅL

Så kontakter vi deg

Jon Anders Brandsrud

Prosjektleder

Odd Arild Frantzen

Prosjektleder

Helge Gabriel Lundeby

Daglig leder

Lars Petter Smådahl

Prosjektleder

IRENE KORSNES

Prosjektleder

Marit Hafstad

Prosjektleder

Lundebyveien 5
N-1878 HÆRLAND
Telefon: +47 69 89 86 00

Copyright © Lundebygruppen2019